Kas tuulepark on kuri hunt, kadedususs või ahjualune?

Ei kiiritustehasele, ei kaevandusele, ei prügilale, ei tuulepargile. Meil on riigile raha sisse toovad äriideed, aga neid ei saa ellu viia, sest kohalikud elanikud on vastu. Meil on maavarad, aga neid ei saa kasutusele võtta, sest kohalikke elanikke häirivad tolm, müra ja kallurid. Meil on vaja uusi prügilaid, mis vastavad kõigile nõuetele, aga kohalikud elanikud kardavad neid ikkagi.

Veel mõni aeg tagasi rääkisime ka tuuleparkidest kui kõige keskkonnasõbralikumast energia saamise viisist. Nüüd aga kardame hukkuvaid linnuparvi, kohutavat vaadet, kõrvulukustavat müra ning veel midagi, mida pole ei näha ega kuulda.

Milles siis on asi tegelikult? Kui midagi ei arene, suureneb tööpuudus veelgi. Eriti maapiirkondasid valdab suur masendus, viimases hädas siirdutakse linnadesse õnne otsima ning järele jäävad üksikud vanurid, kel lähima kaupluseni palju kilomeetreid.

Vaatasin läbi tuuleparkidega seonduvad müraprobleemid Inglismaa näitel. Järeldus oli lihtne – kuni 800 m kaugusele on tuulegeneraatoreid vaiksel ajal tõepoolest kuulda, kui aga tuul on generaatorite poolt, siis erandjuhtudel ulatub mürafoon ka 2 km kaugusele.

See müra pole võrreldav ei elutoas puhuva õhksoojuspumbaga ega linna- või maanteemüraga, aga loomulikult – kui ma seda vaiksel hilisõhtul või öösel kuulen ja kui see mind häirib, siis mul on probleem. Mitte tervislik, aga pigem psühholoogiline. Keegi kusagil pani tuulegeneraatori püsti, täidab taskuid ning kõik see toimub minu kannatuste arvel. Ja mida rohkem ma sellele mõtlen, seda enam see kõik mind ka närvi ajab – tulemuseks on magamata ööd, stress, peavalu.

Nii et NIMBY, not in my back yard, mitte minu tagaaeda. Kas me kunagi saame sellest ka üle?

Minu arvates on see võimalik. Küsimus tuleb ümber pöörata. Mitte NIMBY, vaid IMBY. Minu tagaaeda, see on arengutele avatud! Mida me tegelikult siis tahaksime oma tagaaeda?

Kui see 800 m kaugusel paiknev tuulegeneraator oleks minu oma ja võrgud minu poolt genereeritavat energiat tõepoolest ka vastu võtaksid, siis põhjustaks mul stressi pigem see, kui ma müra ei kuule. Kui see ei ole minu oma, siis minu ainus probleem on see, et ma ise ei saa sellest mingit kasu, ometi ma kuulen seda. Inglismaal tehtud uuringute tulemusena on kinnisvara hinnad tuulikute lähedal tõepoolest kuni mitukümmend protsenti madalamad kui samaväärne kinnisvara mitte nii vahetus läheduses. Nii et on võimalik, et tuulepargi rajamisega kaasneb kohalikele elanikele reaalne varaline kahju.

Mistahes projekti saab ellu viia ainult nii, kui arendusprotsessi on kaasatud kohalikud elanikud kohe algusest peale ning nendega kokku lepitud kompenseerimine – olgu see siis mingi murdosa kasumist, ühekordne tasu või kombinatsioon neist mõlemaist. Veelgi parem, kohalikke elanikke on võimalik projekti elluviimisesse kaasata, andes neile konkreetset tööd. Või sellest veel parem – projekti mõtlevadki välja kohalikud elanikud, kes oskavad oma ressursse hinnata, ning otsivad investoreid.

Olen sel teemal vestelnud ka mitmete arendajatega. Nende argumendiks on, et seadusandlus ei nõua kohalike elanike teavitamist varakult. Ja tulemuseks ongi kohalikke elanikke täis saal, kus pinge on juba enne ürituse toimumist üles kruvitud. Riputatakse üles juba valmis plaanid ning püütakse tõestada, et plaanide elluviimisega mingeid ohte ei kaasne. Vastuargumentide korral tõestatakse maamatsidele, et neist palju targemad inimesed on uuringud läbi viinud ning neid tuleb uskuda.

Loomulikult ei usuta. Kas see on siis pelgalt kadedus? Sugugi mitte. Kinnisvara väärtus tuulepargi, kaevanduse või prügila lähistel tõepoolest langeb. Vuravad autod või tuulegeneraatorite sahin põhjustab tõepoolest teatud ebamugavusi. Ja jutt, et vald saab projektist rikkamaks ning see kaudselt mõjutab ka uue objekti lähipiirkonna inimesi, ei ole kunagi liiga veenev.

Seega arendajad ei tohi alatähtsustada kohalikke elanikke, nendega on vajalik kohtuda ja rääkida enne, kui plaanid veel paberil on. Sest see on ju ikkagi nende kodu, kus arendus toimub. Tuleb kokku leppida nende osaluses. Konsultandid ei tohi lugeda ainult seadust, mille kohaselt peab kohalikke elanikke teavitama alles siis, kui plaanid praktiliselt valmis. Siis just nimelt peab teavitama, aga et plaanid ka realiseeruksid, tuleks seda teha väga palju varem. Seaduse järgimine ei taga projekti realiseerumist, kui kohalike elanike probleeme juba planeerimise alguses ei arutata ja lahendata. Seaduse järgi toimuva avalikustamise hetkeks aga on intriig tavaliselt juba nii suur, et ükski vägi ei suuda kohalikke ümber veenda. Ja inimesed eelkõige maapiirkondades peaksid ka ise mõtlema, mis on nende ressursid ja kuidas võiks neid kasutada.

Kindlasti on ka mõistlikkuse piirid, kui suur ja kui ohtlik rajatis kohalikku konteksti sobib. Kindlasti on ka ettevõtmisi, mida jäävadki takistama haruldased looma- ja taimeliigid. Ent on ka teistlaadsed mõistlikkuse piirid. Näiteks karta, et tuulegeneraator kujutab olulist ohtu põhjaveele ning tuulegeneraatorite läheduses ei saa enam tegelda mahepõllumajandusega – need on näited otsitud põhjustest, millel on emotsionaalne taust.

Ma ei usu, et mingi pikkade aastate jooksul välja töötatav arengukava või strateegia teeb olukorda paremaks. Pigem on see ülesköetud kohalikele elanikele kergenduseks, et lähiaastail midagi ei toimu. Mistahes planeering põrkub varem või hiljem jällegi NIMBY vastu. Aga selle asemel peaksid kohalikud elanikud hoopis ohjad enda kätte võtma ja tegema mõistlikud plaanid, kas ja kuidas oma ressursse ära kasutada. Näiteks Havail juba luuakse elektriautode süsteemi, mille akusid laetakse peamiselt tuuleenergia abil, samad plaanid on Taanis ja Iisraelis.

8 kommentaari

 1. @NIMBY: ei. Me ei saa sellest kunagi üle;)

 2. Üldiselt õige, aga küsimus ei ole mitte niivõrd NIMBY, vaid kes seda läbi viib. Kui puudub selgus, kuidas võiks projekt Eesti riigile tervikuna või Hiiumaale kasu tuua, siis loomulikult tuleb olla vastu. Kindlasti oleks hoopis teine lugu, kui algusest peale oleks selge, et tuulikute rajamisega väheneb põlevkivi tootmine, suureneb Eesti energeetiline julgeolek (läbi lisakaabli Rootsiga) ja kohalikud vallad saavad arenguks raha. Praegune seis on aga lihtsalt enda loodusressursi kasutada andmine võõrale kapitalile, potentsiaalsed ostjad oleksid Rootsist.
  Aga isegi juhul, kui oleks nähtav kasu Eestile, ei ole ma küll veendunud, et 250 tuulikut maismaal oleks vastuvõetav. Rootslased võiksid ju ise Ojamaale 500 tuulikut püsti panna, aga miskipärast ma kahtlen selle võimalikkuses.

 3. Just passing by.Btw, your website have great content!

  _________________________________
  Making Money $150 An Hour

 4. […] 2. märts, 2009 mulle meeldib see jutt siin. […]

 5. Olen mõelnud tuule generaatorite ja nende kasulikkuse peale elektri tootmisel. Nii palju kui mina asja jagan on nad aga vähemalt Eestis suhteliselt mõttetud, kuna sealt tulev “roheline energia”, mille võimsus on kõikuv, kompenseeritakse põlevkivil töötavate elektrijaamadega, mis aga töötavad sama võimsusega olenemata tuulegeneraatorite olemasolust (tarbijatele on vaja pidevat elektrivoolu olenemata tuulest, samas ei saa kergesti põlevkivi elektrijaamade võimsust muuta)

  Siit küsimus miks neid üldse Eestisse rajatakse?

  Minu arvates tekiks mõte juhul kui tuulikute kõikumine kompenseeritakse kuidagi muud moodi. Et aga mis siis saab kui väljas on -20 ja kaks nädalat tuult ei puhu? Üks võimalus oleks ühendada tuulikute pargid suurel maa-alal nt Euroopa Liidus. Kui Eestist kaoks tuul oleks see olemas Rootsi, Šotimaal või Hispaania lõunarannikul. Süsteemi tugevuse tagaks just suurele maa-alale paigutatud tuulepargid ja tootjate paljusus (keegi ei saa olulist eelist, sest ka neil võib tuul kaduda ja nad peavad ise ostma). Süsteem oleks kaetud lepingutega nii, et kui ühel kliendil pole tuult ja teisel on siis ta PEAB müüma, mingi kokkuleppelise hinnaga, kokkuleppelise koguse.

  Probleemiks on aga osalejate paljusus. Lahendus nt hinda, millega kõik riigid nõusse jääksid on raske leida.

  Palju suurem probleem aga elektri HIND. tuuleparkide ühendamine ühtsesse võrgustikku pole odav lõbu, lisades sinna veel tulleenergia oma hinna saame tõenäoliselt päris kopsaka numbri. On see aga liiga palju mida rohelise elektri eest maksta?

 6. Jutt jumala õige, enamasti ei olda vastu asjale kui sellisele, vaid et see rajatakse või on minu külas, vallas, linnaosas… Loomulikult, väike kompensatsioon peaks kohalikele alati selliste projektide puhul olema ja olekski asjad korras ma usun.

  Samas loetelu pikeneb, mille vastu kohalikud elanikud protestivad. Olen seda loetelu teinud viimaste aastate jooksul, kui keegi oskab, palun täiendada: laululava, maantee, kiiritustehas, kaevandus, karjäär, kortermaja, konverentsikeskus, parkla, tuulegeneraator, gaasitoru, söeterminal, puurkaev, metsaraie, maanteesild, koerte varjupaik, uus laut, sõjaväepolügon, lennujaama laiendus, vedelgaasiterminal, naftaterminal, supermarket, jahisadam, soojuse ja elektri koostootmisjaam, tuumajaam, prügimägi, lihakombinaat, narkomaanide taastuskeskus, merepõhja süvendamine.

  PS: Suurte tuulegeneraatorite mõttekus on ka minu arvates siiski null, põlevkivi tuleb ikka sama palju ahju ajada, nii et maavara kokkuhoidu ei teki.

 7. […] See müra pole võrreldav ei elutoas puhuva õhksoojuspumbaga ega linna- või maanteemüraga, aga loomulikult – kui ma seda vaiksel hilisõhtul või öösel kuulen ja kui see mind häirib, siis mul on probleem. Mitte tervislik, aga pigem psühholoogiline. Keegi kusagil pani tuulegeneraatori püsti, täidab taskuid ning kõik see toimub minu kannatuste arvel. Ja mida rohkem ma sellele mõtlen, seda enam see kõik mind ka närvi ajab – tulemuseks on magamata ööd, stress, peavalu. Ja nüüd näitavad teaduslikud uuringud, et seesama müra ongi tervisekahjustuste põhjuseks. Ongi, aga kaudselt. NIMBY (not in my back yard, mitte minu tagaaeda) printsiip on ülivõimas. Kas me kunagi saame sellest ka üle ja kuidas? Olen sel teemal ka varem kirjutanud. […]

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: