Kliimamuutusi käsitlev Manhattani deklaratsioon Euroopas tähelepanuta

Vähesed Euroopa meediaväljaanded pöörasid üldse mingit tähelepanu 4. märtsil 2008 New Yorgis globaalse soojenemise konverentsil Heartlandi Instituudi poolt kirja pandud ja osalejate poolt allkirjastatud Manhattani deklaratsioonile. Kuna tegemist on dokumendiga, mis ühesena vähestest vaidlustab kliimamuutuste vastu suunatud ning järjest suuremaid mastaape võtvaid tegevusi, siis ajalugu näitab, kas nendel mõtetel oli sisu või mitte.

Deklaratsiooni taga olevaid globaalse soojenemise skeptikuid on süüdistatud selles, et Heartlandi Instituudi projekte on finantseerinud tubakatööstus. See, et deklaratsioon maailmas nii vähe vastukaja leidis, näitab, et skeptikute ‘vasturinne’ on sisuliselt murtud. Lisan deklaratsioonist kiiresti tehtud tõlke.

Manhattani deklaratsioon kliimamuutustest

Globaalne soojenemine ei ole globaalne kriis

Meie, kliima ning sellega seotud valdkondade teadlased ja uurijad, majandusteadlased, seadusteloojad ja ärijuhid, kogunenuna New York Citysse Times Square’ile 2008. aasta Rahvusvahelisele Kliimamuutuste Konverentsile,

olles kindlad, et teaduslikke küsimusi tuleb hinnata ainult teaduslike meetoditega;

kinnitades, et globaalne kliima on alati muutunud ning jääb muutuma sõltumata inimese tegevusest ning et süsihappegaas pole niivõrd reostav kuivõrd elutegevuseks vajalik aine;

tunnistades, et viimasel ajal jälgitud kliimamuutuste põhjused ja ulatus on kliimateadlaste hulgas intensiivsete debattide teemaks ning et paljukordsed kinnitused nn ‘konsensuse’ kohta kliimaekspertide hulgas on valed;

kinnitades, et valitsuste katsed juurutada suuri lisakulutusi põhjustav seadusandlus tööstuse ja eraisikute poolseks CO2 emissioonide vähendamiseks toob kaasa arengu pidurdumise omamata tegelikult olulist mõju kliima muutumisele tulevikus. Sellised seadused vähendavad tunduvalt võimalikku heaolu tulevikus ning vähendavad ühiskondade võimet kliimamuutustega harjuda, seeläbi suurendades, mitte vähendades, inimeste kannatusi;

märkides, et soojem ilm on üldiselt elule Maal vähem kahjulik kui külmem:

Deklareerivad käesolevaga:

Et praegused plaanid piirata inimtekkelisi CO2 emissioone on intellektuaalse kapitali ja ressursside ohtlikult vale paigutamine – selle asemel tuleks neid kasutada inimkonna tõeliste ja tõsiste probleemide lahendamiseks.

Et puuduvad veenvad tõendid selle kohta, et kaasaegse tööstuse poolsed CO2 emissioonid on olnud minevikus, on praegu või saavad olema tulevikus katastroofiliste kliimamuutuste põhjuseks.

Et valitsuste püüded luua makse ning suuri lisakulutusi põhjustavaid seadusi tööstusele ja eraisikutele vähendamaks CO2 emissioone vähendavad mõttetult Lääne ühiskonna heaolu ning takistavad arengumaade arengut ilma mõjuta kliimale.

Et vajalik muutustega kohanemine on majanduslikus mõttes paljukordselt efektiivsem kui mistahes katsed muutusi ära hoida ning muutuste ära hoidmise katsed juhivad valitsuste tähelepanu ja ressursid kõrvale oma inimeste tõeliste probleemide adresseerimisest.

Et inimtekkelised kliimamuutused ei ole globaalne kriis.

Seetõttu ja nüüd me soovitame –

Et maailma juhid hülgaksid vaated, mida väljendab ÜRO Valitsustevaheline Kliimamuutuste Paneel (UN IPCC) ning samuti populaarsed, kuid eksiteele viivad teosed nagu näiteks ‘Ebamugav Tõde’ [Al Gore’i film “An Inconvenient Truth” – E.P.].

Et kõik maksud, seadused ning muud plaanitud sekkumised vähendamaks CO2 emissioone oleks praegusest alates hüljatud.

Kokku lepitud New Yorgis 04.03.2008.