Kaart: tuumaenergiariigid Euroopas

Lisatud kaarditel on eri värvidega välja toodud endised, praegused ja tulevased tuumaenergiat kasutavad riigid.

nucl2.jpg nucl3.jpg

Endisi tuumaenergiariike on Euroopas 2 – Itaalia ja Austria, Itaalia otsustas USA-s Three Mile Islandis 1979. aastal toimunud õnnetuse järel tuumajaamad sulgeda, Austria oli 1978. aastaks valmis saanud Zwentendorfi tuumajaama, aga samal põhjusel itaallastega seda ei avatudki. Peale Ignalina sulgemist hakkab endiste tuumariikide kategooriasse kuuluma ka Leedu, küll kindla sooviga uus jaam rajada.

Saksamaa, Rootsi ja Belgia on hetkel otsustanud uusi tuumajaamu mitte ehitada ning olemasolevad järk-järgult sulgeda. Saksamaa rohelistel oli see nõue valitsuskoalitsiooni moodustamisel, samas on suur töösturite poolne surve selle otsuse läbivaatamiseks.

Stabiilsete tuumariikide hulka, mis hetkel uusi jaamu ei plaani, samas aga ei kavatse olemasolevaid sulgeda, kuuluvad Hispaania, Shveits, Sloveenia, Ungari ja Holland.

Riikide hulka, millel on kindlad plaanid tuumajaamu juurde ehitada, kuid ehitus veel ei käi, kuuluvad Suurbritannia, Tshehhi, Slovakkia, Bulgaaria, Rumeenia ja nagu juba nimetatud, ka Leedu. Rumeenia teine reaktor just valmis, käivitus mais 2007.

Tuumajaamu ehitavad hetkel juurde Prantsusmaa, Soome, Venemaa ja Ukraina. Oma esimest tuumajaama asus ehitama Valgevene – Aleksandr Lukashenko allkirjastas vastava dekreedi novembris 2007.

Plaani ehitada oma tuumajaam peab ka Poola.

Tuumavabaks tsooniks on end kuulutanud Taani. Põhja-Euroopa tuumaenergiavabade riikide hulka kuuluvad hetkel lisaks Taanile ja Poolale veel Iirimaa, Norra, Eesti ja Läti.

Maailmakaardil eristub Euroopa eri suhtumistes tuumaenergiasse kui kõige kirevam piirkond.

nucl1.jpg

Kolm pühapäevaõhtust ülesannet

Kontrollige oma olukorda enne uut töönädalat. Mitmega kolmest ülesandest hakkama saate? Vastused on pildi all, nii et enne ärge alla vaadake.

1. Osalete jooksuvõistlusel ning just möödusite teisel kohal olevast võistlejast. Mitmendal kohal olete?

2. Osalete jooksuvõistlustel ning just möödusite viimasel kohal olevast võistlejast. Mitmendal kohal olete?

3. Teid lukustatakse tunniks ajaks vangikongi, teil on valida kolme ruumi vahel. Mingeid abivahendeid teil pole.

Esimene ruum on täidetud mürgise gaasi sariiniga, teises on relvastatud mõrvar, kes on lubanud kõik maha tappa, kes temaga kokku pannakse, ning kolmandas on viis lõvi, kes pole kolm aastat süüa saanud.

Millise ruumi valite?

thinking_man2.jpg

Vastused:

1. Möödudes 2. kohal olevast jooksjast jõuate ise 2. kohale.

2. Viimasel kohal olevast jooksjast mööduda ei ole võimalik! Teine variant: tegite talle ringiga sisse, koht on sama, mis enne möödumist.

3. Kolmanda. Lõvid, kes pole kolm aastat süüa saanud, on surnud.

Ilusat töönädalat!

Merealused suruõhukotid tuuleenergia salvestuseks

Nottinghami Ülikooli professor Seamus Garvey usub, et lahendus tuuleenergia salvestamiseks on paigutada avameretuulikute juurde mere alla hiigelsuured suruõhukotid, kirjutab BBC. Kui tuult on palju ja tarbimine madal, toimub energia salvestamine suruõhukottidesse, suurema tarbimise ja tuulevaikuse korral aga paneb turbiinid tööle suruõhk. Energiafirma E.ON investeeriski esimeste prototüüpide rajamisse 300000 eurot (ligi 4.7 MEEK).

Prototüübid peaksid olema valmis 18 kuu pärast. Garvey sõnul tuleb kõigepealt uskuma hakata, et ka väga lihtne idee nagu see võib osutuda väga heaks. Ning kui prototüübid on testitud, teha majanduslikud kalkulatsioonid. Samamoodi saab kasutada lainete energiat.

Kes on valmis idee autorit ennast 7 minutit kuulama ja vaatama – Youtube loob selleks võimaluse.