Biokütuste debatt teravneb

Energeetikavolinik Andris Piebalgsi blogi on valla päästnud biokütuste alase debati. Nimelt kirjutas Piebalgs oma blogis, kui uhkelt ta sõidab oma etanoolil töötava Saab 9-5-ga. Talle vastas The Oil Drum Europe toimetaja Euan Mearns, näidates, et Piebalgsi Saabi energeetiline efektiivsus on 5% kandis.

Biokütuste efektiivsuse kontseptsioonis on Mearnsi arvates kõige tähtsam ERoEI – Energy Return on Energy Invested ehk energiasaagis energia investeeringutest, arvutatuna nende omavahelises jagatises. Parasvöötmes on bioetanooli ERoEI 1.2 – arvutades kokku teraviljakasvatuses kasutatava lämmastikväetise tootmiseks kulunud gaasi, diiselkütuse traktorile ning elektri bioetanooli tehasele. Ekspertide arvates oleks aga vajalik energiaallikate ERoEI 7. Vahe on troostitu. Arvestades bioetanooli tootmise efektiivsuseks 0.2/1.2=16.7% ning Piebalgsi Saabi sisepõlemismootori efektiivsuseks 30% saavutubki summaarne efektiivsus 5% ning Mearns arvab, et energeetikavolinik peaks etanoolitoitel Saab 9-5-ga sõitmist hoopis kiivalt varjama.

Võrreldes seda tuuleenergia kasutusega: tuuleenergia ERoEI on umbes 20!

Seega tuuleelektri efektiivsus 19/20=95%, ülekande efektiivsus 95%, aku efektiivus 80% ja elektrimootori efektiivsus 90% annab omavahel läbi korrutades summarseks efektiivsuseks 65%. Mearms soovitab Piebalgsil osta elektriauto, mille akusid laetakse tuuleenergiaga.

Ameeriklaste tehnoloogia CO2 eemaldamiseks söejaama heitgaasidest

Basin Electric Power Cooperative valis kuue kandidaadi hulgast välja Powerspani pakkumise demonstreerimaks CO2 eemaldamist 1 miljon tonni aastas – üks maailma mahukamaid projekte, kirjutab NextEnergyNews. Kivisöel baseeruv soojuselektrijaam Antelope Valley Station paikneb Põhja-Dakotas, süsteem on plaanitud tööle rakendada 2012. aastal. 

Protsess nimega ECO2 kasutab CO2 eemaldamiseks heitgaasidest ammooniumilahust, eemaldatud CO2 pressitakse kokku ning antakse üle Basin Electricsi tütarfirmale Dakota Gasification Company. Ammooniumikadusid ja kõrvalsaadusi süsteemis ei teki, lahus ringleb. Eri tehnoloogilisi lahendusi kaaludes leiti see olevat kõige kiirem ja väiksemate kulutustega.  Dakota Gasification Company tarnib alates 2000. aastast CO2-e Kanadasse Saskatchewani naftatootjatele, CO2 on firma toodete nimekirjas. CO2 pumpamine Kanadas naftamaardlasse võimaldab naftatootjal PanCanadian Petroleum Limited tõsta nafta saagist, Dakota Gasification Company tegeleb aktiivselt teiste äripartnerite otsimisega, kellele CO2-e tarnida.