Elektri ja kütuste hinnad EL-s: normaliseeritud SKP-ga 1 inimese kohta

Sisemajanduse koguprodukt ühe inimese kohta eri Euroopa riikides läbi jagatuna elektri ja kütuste hindadega eratarbijatele peaks hetkeolukorda energia kalliduse osas Euroopa Liidus ilmestama. Vastavaid numbreid saab riikidevahelises võrdluses suhteliselt aluseks võtta. Lähtutud on www.energy.eu hinnavõrdlusest ning Wikipedia andmetest (eri riikide SKP inimese kohta).

Elekterienergia (SKP per capita ‘000/ kWh keskmine hind, sh 30% öötarbimist), kõige suurem väärtus näitab suhteliselt kõige odavamat elektrihinda. Eesti on odavuselt 4. kohal.

Luksemburg 419,0
Kreeka 335,6
Soome 260,2
Eesti 238,7
Suurbritannia 230,7
Prantsusmaa 224,8
Iirimaa 218,1
Hispaania 210,6
Malta 205,4
Austria 203,8
Läti 198,6
Sloveenia 198,2
Tshehhi 191,4
Leedu 191,0
Belgia 189,2
Rootsi 179,5
Küpros 169,4
Holland 149,5
Saksamaa 145,1
Bulgaaria 139,7
Taani 126,1
Portugal 122,0
Ungari 118,8
Poola 108,0
Itaalia 107,7
Slovakkia 104,4
Rumeenia 87,0

Gaas (SKP per capita ‘000/ 1 kWh (10.3 m3) gaasi), kõige suurem väärtus näitab suhteliselt kõige odavamat gaasihinda. Kreeka, Soome, Küprose ja Malta kohta andmed puudusid. Sellises võrdluses on Eesti odavuselt 5. kohal.

Luksemburg 1852,6
Suurbritannia 791,9
Belgia 707,1
Iirimaa 670,4
Eesti 663,0
Leedu 596,0
Tshehhi 591,2
Prantsusmaa 566,7
Läti 557,7
Austria 548,3
Hispaania 518,0
Sloveenia 457,1
Saksamaa 449,2
Ungari 405,1
Slovakkia 397,6
Itaalia 381,8
Portugal 366,0
Holland 339,6
Poola 337,5
Bulgaaria 296,9
Rumeenia 285,7
Taani 264,1
Rootsi 262,4

Bensiin 95 (SKP per capita ‘000/ 1 liitri bensiini hind). Eesti on kalliduselt 10. kohal, kõige kallim Rumeenias ja Bulgaarias.

Luksemburg 59,2
Iirimaa 30,9
Austria 26,1
Rootsi 23,3
Hispaania 22,9
Küpros 22,3
Taani 22,2
Kreeka 21,9
Suurbritannia 21,4
Holland 21,3
Sloveenia 20,9
Soome 20,9
Belgia 20,8
Saksamaa 20,1
Prantsusmaa 19,9
Itaalia 18,1
Malta 17,5
Eesti 17,2
Tshehhi 16,3
Leedu 14,6
Läti 13,9
Slovakkia 13,9
Ungari 13,9
Portugal 13,1
Poola 11,1
Rumeenia 10,2
Bulgaaria 9,4

Diiselkütus (SKP per capita ‘000/ 1 l diiselkütuse hind). Eesti on kalliduselt 9. kohal, kõige kallim Rumeenias ja Bulgaarias.

Luksemburg 65,2
Iirimaa 30,9
Austria 26,7
Holland 25,9
Belgia 25,8
Taani 24,7
Soome 24,3
Rootsi 23,4
Hispaania 23,3
Küpros 22,3
Prantsusmaa 21,9
Saksamaa 21,6
Kreeka 21,5
Sloveenia 20,6
Suurbritannia 20,2
Itaalia 19,2
Malta 18,7
Tshehhi 16,1
Eesti 16,0
Portugal 15,0
Leedu 14,1
Ungari 13,5
Läti 13,4
Slovakkia 13,3
Poola 11,6
Rumeenia 9,9
Bulgaaria 9,0