Tartu Ülikool avab tuumaenergia veebisaidi

11. jaanuaril tegin oma blogis ettepaneku käivitada tuumaenergia infokeskus. Mõeldud-tehtud. Märtsi keskpaigaks peaksid Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna tehnoloogiainstituut ja füüsika instituut jõudma niikaugele, et veebisait on avatud ning algab pidev töö informatsiooni hankimise, edastamise ja analüüsimisega.

Näeme Tartu Ülikooli rolli erapooletu teavitaja ja analüüsijana, samuti info vahendajana mujalt maailmast. Ootame, et ka teised ülikoolid, teadus- ja arendusasutused, riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid, ettevõtjate liidud ja teised võimalikud partnerid kaasa mõtleksid ja defineeriksid oma nägemuse ja rolli veebisaidi suhtes, oleme avatud koostööpakkumistele, konstruktiivsele kriitikale ning vastame asjalikele küsimustele.

Erinevalt Kesk-Euroopa riikidest, mis juba vaevlevad energiakriisis ning näevad Venemaa gaasis ühte peamist lahendust, oleme meie Eestis paremas seisus – meil on mitmeid valikuid. Samas pole ükski valik ideaalne. Peame otsima vastuseid kolmnurgast, mille tippudeks on hind, keskkonnareostus ja -riskid ning julgeolek. Keskkonnareostus ja -riskid omakorda on väga mitmetahuline teema, sest kombineeruvad kohalik, regionaalne ning globaalne mõju, samuti mõjud ja riskid inimesele ja ökosüsteemide eri osadele mitmesuguseid erinevaid teid pidi. Peame otsima võimalikke lahendusteid ning oskama samas stsenaariume projekteerida kogu maailmas toimuva tehnoloogilise arendustegevuse suhtes. Selleks aga on vaja informatsiooni ning kompetentset analüüsi.

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstuut teeb juba tõsiseid jõupingutusi energiasäästu valdkonnas, aidates projekteerida ja ehitada energiasäästlikke hooneid. Energiavajadust on võimalik vähendada praegusega võrreldes kuni 10 korda, lähieesmärkidena siiski oleme seadnud 2-3 kordse efektiivsuse. Kuid on naiivne arvata, et energiasääst meid päästab, sest inimene muutub üha mugavamaks ning energiatarbimine elatustaseme kasvuga tegelikult ikkagi ainult kasvab.

Lähtume põhimõttest, et informatsioon ja teadmised on maailmas ainsad ressursid, mille kasutamine nende varusid hoopis suurendab.

Keskkonnamäng II küsimus 3

Võrreldes eelmise nädalaga on täna sprindivoor, head sprintimist. 

Reeglid. Vastus tuleb saata nii kiiresti kui võimalik e-posti aadressile keskkonnaabi@gmail.com. Võidab kiireim. Kui sama vastaja vastab mitu korda, läheb arvesse vaid esimene vastus. Kokku on aega vastata 24 h. Võitja avalikustan täna hilisõhtul. Kõikide vastajate vahel kuu lõpus loosiauhinnad.

Küsimus: Mis linnas on tehtud need pildid?

Alustan aga vihjest: linna nime esimene pool on ära peidetud sellel pildil, mis ei ole tehtud küsitavas linnas.

0138.jpg

Ning nüüd kolm pilti küsitud linnast:

001.jpg

002.jpg

004.jpg