USA naftavarud võivad kümnekordistuda

Kuidas on see võimalik? Puurimistehnoloogia arenedes ning suures naftapuuduses muutuvad kasutuskõlblikeks ka sellised varud, mis varem kättesaamise hinna tõttu ära põlati. Järgmise 30 päeva jooksul avaldab USA geoloogiakeskus (USGS) aruande Bakkeni naftaformatsiooni kohta Põhja-Dakotas, osaliselt ka Lõuna-Dakotas ja Montanas – naftamaardla pindalaks on üle 500 tuhande ruutkilomeetri (rohkem kui 11-kordne Eesti territoorium).

next213s.jpg next213s2.jpg

Maardla avastati juba 1951. aastal, veel 1999. aastal koostatud aruandes põlati varud liiga kalliks, kuna horisontaalse puurimistehnoloogia kasutamine viis arvutuslikult hinna 20-40 dollarini barrelilt, samas kui majanduslikult tasuvaks arvestati 10 dollarit/barrel.

2007. aastal importis USA 14 miljonit barrelit naftat päevas. Kasutuselevõetava maardla ligikaudseks mahuks hinnatakse 200 miljardit barrelit, mis tõstaks USA varud 220 miljardi barrelini ning võrreldavaks Saudi Araabiaga (260 miljardit barrelit), ühtlasi võrduks see kogus ligi 40 aasta naftaimpordiga sama tarbimise juures.

USA jaoks tähendaks selle maardla kasutuselevõtu tasuvus pääsemist OPEC-i survest ning Iraani ja Venetsueela poolsed varustamise peatamise ähvardused ebaolulisteks.

Inglise keelne infoallikas: Next Energy News.

Keskonnamäng II ülesanne 2

Reeglid. Vastus tuleb saata nii kiiresti kui võimalik e-posti aadressile keskkonnaabi@gmail.com. Võidab kiireim. Kui sama vastaja vastab mitu korda, läheb arvesse vaid esimene vastus. Kokku on aega vastata 24 h. Võitja avalikustan täna hilisõhtul. Kõikide vastajate vahel kuu lõpus loosiauhinnad.

Küsimus on seelkord lihtne. Kus on tehtud see pilt? Selline pilt on tõesti tehtud, tegemist ei ole pettusega, teisest küljest aga… võite otsingutel ka alt minna…

yl13.jpg