Keskkonnamäng: küsimus 5

Küsimus 5: Missuguses piirkonnas on tehtud need fotod? Vihje: seal elab tublisti vähem inimesi kui Tallinnas, aga rohkem kui Tartus.

Vastata on aega 24 tundi, aeg läheb kinni 19.01. kell 18.00 ning vastused tuleb saata e-posti aadressile keskkonnaabi@gmail.com.

Igale küsimusele esimene õige vastaja saab 5 punkti, järgmised viis õiget vastajat 4 punkti ning ülejäänud õiged vastajad 3 punkti.

Vastaja ID-ks on e-posti aadress. Kui sama küsimuse kohta on samalt e-posti aadressilt tulnud mitu vastust, läheb arvesse vaid esimene vastus.

Küsimus 5: Missuguses piirkonnas, mille kogupindala on väiksem Eesti kahekordsest pindalast, on tehtud need fotod? Vihje: seal elab tublisti vähem inimesi kui Tallinnas, aga rohkem kui Tartus.  

yl56.jpg

yl519.jpg

yl510.jpg

yl511.jpg

yl516.jpg

yl515.jpg

yl514.jpg

yl525.jpg

%d bloggers like this: